Move Control™

Written by Crown Israel. Posted in חדשנות

קראון הינה מובילה בארגונומיה מזה שנים. ההצטיינות באה לידי ביטוי בפיתוח של מושב Move Control™. הפיתוח מבוסס על חקר יישומי אחסון מאתגרים, המוכיח מלגזה - מושב מסתובבשמפעילים מעדיפים גמישות שתתאים לתנאי הסביבה המשתנים תכופות.

מושב MoveControl מאפשר למפעיל להסתגל בתנועה ולהשיג מיקום, ראות ונוחות מיטביים. הוא תוכנן במיוחד לסדרת מלגזות VNA, בהתחשב בצרכי המפעילים והאתגרים התפעוליים. מגוון של תנוחות מושב מספקות למפעיל המלגזה את הבחירה האידיאלית לכל משימה או העדפה אישית.

תכונות מוכללות נוספות, כגון עיצוב מושב מסתובב, כוונון גובה מושב על פני 190 מ"מ ובקרים שנעים יחד עם המושב, משפרות בטיחות, פריון במגוון משימות.

משימות שהעמידה מועילה להן, מתבצעות ביעילות בעזרת המושב המתקפל והבקרים שמתכווננים לגובה מפעיל מיטבי.

במלגזות צריח הפריון קשור באופן ישיר ליציבות, שכן היציבות מקנה למפעילים את הביטחון לבצע את עבודתם במהירות. סדרת מלגזות TSP VNA מספקת יציבות ללא תחרות בעזרת תורן המקטע הסגור של קראון, בלעדי למלגזות VNA. הגרסה המשולשת של העיצוב הזה מפחיתה את הגובה המקופל ומספקת גובה הרמה רב יותר.

המפעילים מיד מבחינים בהסטה המזערית של התורן, אפילו בתורן המשולש, בזמן תנועה במעבר כשהצריח מונף או בזמן הנחת משטחים כבדים.

התוצאה היא תפעול בטוח ויעיל יותר, ועלות כוללת של בעלות נמוכה יותר.

מושב מלגזה