Info Link® למלגזה

Written by wisy. Posted in חדשנות

האם המפעילים שלך עומדים בתקנות הבריאות והבטיחות?

האם המפעילים שלך מנצלים את זמנם בחכמה?

האם אתה עושה שימוש במספר המיטבי של מלגזות ובשילוב נכון של סוגי מלגזות? מלגזה עם info link

האם אתה מנצל היטב את האנרגיה?

האם אתה מסוגל לנטר ולעקוב אחר כל אירוע תחזוקה מהמחשב הנייד שלך?

 

Info Link®, הפתרון של קראון לניהול אל-חוטי של מידע, נותן למקבלי החלטות גישה לסדרה של נתונים על המפעילים ועל צי המלגזות. InfoLink מציג מידע בר ביצוע, שמתריע על בעיות, ישר על המחשב הנייד שלך או על מכשיר נייד אחר.

InfoLink®: החלטות טובות יותר. שורה תחתונה טובה יותר.

InfoLink הוא אחד מכלי ניהול המידע המוכחים מתוך אוסף Crown Insite™ Productivity Suite שמספק פריון "מעבר למלגזה".