FlexRide™ למלגזה

Written by wisy. Posted in חדשנות

בקרת רכיבה מהפכנית

מלגזה חדשנית

נסיעה על משטחים שונים בגבהים שונים וסוגי ריצוף שונים מרעידה את העצמות וככל שתיסע מהר יותר, התופעה תחמיר יותר. כוחות ההלם מתפשטים מעלה דרך הקרסוליים, הברכיים, המותניים והגב. הם מגבירים את עייפות המפעיל וכך מפחיתים את התפוקה.

מתלה ה- FlexRide™של קראון, נושא הפטנט, מפחית את רב הזעזועים בכל מהירות. בנוסף לכך המפעיל יכול לכוונן את המתלה בהתאם למשקל גופו.

"רכיבה שלא תאמן."

"אתה רוכב על לוחות רציף והמלגזה סופגת את כל הזעזועים."מלגזה עם מתלה flex ride

"אני יכול ללכת הביתה בלילה מבלי להרגיש שהכו בי כל היום."

הם רק חלק מהמשפטים של מפעילים בעקבות ניסיונם הראשוני עם ה .FlexRide

FlexRidev זמין בעגלות המשטח WT 3000 ובמלגזות משקל-נגד RC 5500