מעצורי e-GEN® Braking System למלגזות

Written by Crown Israel. Posted in חדשנות

מלגזה - מערכת בלמים

מעצורי e-GEN® Braking System משפרים את ביצועי המלגזה ובאותה עת מבטלים לגמרי למעשה את הצורך בתחזוקה.

הטכנולוגיה החדשנית של מלגזות קראון מחליפה את מעצורי החיכוך, שדורשים תחזוקה אינטנסיבית, בכוח מערכת ההסעה. כך היא מסירה צורך בהתאמות, מוטות חיבור ונקודות שחיקה. המערכת החכמה מנטרת פרמטרים קריטיים כדי להבטיח ביצועים עקביים ואמינות מהדרגה הגבוהה ביותר.

המפעילים חווים עצירה חלקה ורציפה לכל אורך חיי המלגזה.