האקולוגיה של קראון

האחריות התאגידית ומאמצי האקולוגיה של CROWN

במלגזות CROWN קיימת אחריות תאגידית לשילוב אקולוגיה בתהליכי העבודה היום יומיים עם התמקדות בתהליכים שממעיטים את הפגיעה הסביבתית.

המחויבות של קראון לאקולוגיה באה לידי ביטוי בעיצוב המוצרים ובתהליכי יצור ברי קיימא. קראון גם מחויבת לעזור ללקוחותיה שלה להגביר את האחריות הסביבתית שלהם.

עקרון ה- Crown ecologic™ מבוסס על עקרונות של מזעור בזבוז, ניהול צריכת אנרגיה ומקסום אורך חיים.

Crown ecologic™ מייצג את הסינתזה של מאמצי האקולוגיה התאגידית שלה, כולל מחזור ושחזור חומרים, תהליכי ייצור חדשניים וכן מלגזות קראון בנויות כך שהן בעלות ניצול האנרגיה הגבוה בתעשייה ושימור משאבי אדמה וטבע.

קיימות תאגידית והישגים

החל ממצב של אפס בחלק ממתקני הייצור שלה ועד הסמכה של סניף CROWN ל ISO 14001 ,CROWN מונעת ע"י ערכים חזקים לשימור משאבים ושימוש במשאבים מתחדשים ככל הניתן. היסטוריה של שימוש וחידוש אתרי תעשייה מוזנחים מסתכמת עתה ב 5 מיליון רגל מרובע. האקולוגיה התאגידית שלה ממשיכה להתפתח גלובלית והיא ממשיכה לחפש עוד דרכים לשפר את האחריות הסביבתית שלה.

משמעות Eco הינה סביבה נקייה. Logic הינה התנהלות עסקית חכמה. זו הגישה של CROWN לאקולוגיה.

Leave a comment